อ.แม่จริม


สถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่จริม อ.สันติสุข จ.น่าน
อำเภอแม่จริม
ล่องแก่งน้ำว้า อ.แม่จริม จ.น่าน
อุทยานแห่งชาติแม่จริม (ล่องแก่งลำน้ำว้า) อยู่ในเขตอำเภอแม่จริม ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๘ และ ๑๒๔๓ มีพื้นที่ ๒๗๐,๐๐๐ ไร่ หรือ ๔๓๒ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำที่ไหลไปลงแม่น้ำน่านที่อำเภอเวียงสา สภาพป่าเป็นป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ มีสัตว์ป่าหลายชนิด
สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ
ภาพเขียนสีโบราณที่เขาหน่อ การเดินทางเริ่มต้นที่บริเวณบ้านน้ำปุ๊ช่วงแรกต้องเดินข้ามแม่น้ำว้า จากนั้นเดินเลียบไปตามสันเขา ผ่านป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ต้องปีนขึ้นผาหน่อซึ่งเป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ฤดูกาลที่เหมาะสมที่สุด คือ ฤดูหนาว ฤดูฝนอาจพบอันตรายจากดินพังทลายและเส้นทางลื่นมาก ควรติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้เป็นผู้นำทาง รวมระยะทาง ๘.๗ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๘-๙ ชั่วโมง
เส้นทางเดินป่าเลียบลำน้ำแปง เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านร่มเกล้า-บ้านห้วยทราย เป็นเส้นทางหาของป่าของชาวบ้าน เริ่มจากบ้านร่มเกล้า-ปากน้ำแปง บริเวณแก่งหลวง ผ่านป่าชนิดต่าง ๆ ระยะทาง ๙ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง
เส้นทางชมทะเลหมอกบ้านน้ำพาง-บ้านร่มเกล้า บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๙ ระหว่างหมู่บ้าน น้ำพางและบ้านร่มเกล้า เหมาะสำหรับการขี่จักรยานเสือภูเขาหรือขับรถชมทิวทัศน์สองข้างทาง โดยเฉพาะในฤดูหนาวชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ในช่วง ๑๐ กิโลเมตรแรกเป็นถนนลาดยาง เส้นทางที่เหลือเป็นทางลูกรัง ผ่านไหล่เขาสูงชัน
เส้นทางเดินป่าบ้านร่มเกล้า ต้องเดิน ๓.๘ กิโลเมตร เริ่มต้นที่บ้านน้ำพาง จากนั้นเดินลัดขึ้นสันเขาผ่านป่าต่าง ๆ ตามระดับความสูงจากน้ำทะเล คือ ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรังผสมสน ป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณ สภาพป่ายังคงอุดมสมบูรณ์ ระยะทางจากบ้านน้ำพางถึงบ้านร่มเกล้ารวม ๙.๖ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๕ ชั่วโมง แต่ถ้าให้รถไปส่งที่จุดทางแยกเข้าป่าจะใช้เวลาเพียง ๓-๔ ชั่วโมง เป็นเส้นทางที่ไม่ยากลำบากนัก แต่ต้องมีสุขภาพร่างกายที่พร้อม ฤดูกาลที่เหมาะสมคือ ฤดูหนาวและฤดูร้อน ควรติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้เป็นผู้นำทางหลากหลายกิจกรรมสัมผัสธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม

ล่องแก่งน้ำว้า อ.แม่จริม จ.น่าน
ิกิจกรรมล่องแก่ง 
ล่องแก่งแม่น้ำว้าตอนกลาง แก่งน้ำระดับ ๓-๕ ความยาว ๑๐๐ กิโลเมตร ใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน ผ่านอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และ อุทยานแห่งชาติแม่จริม
ล่องแก่งลำน้ำว้าตอนล่าง เส้นทางล่องแก่งลำน้ำว้าเดิมเป็นเส้นทางล่องไม้สัก ที่ถูกลักลอบตัดจาก
ผืนป่าในเขตอำเภอแม่จริมและอำเภอเวียงสา ตลอดลำน้ำว้าไหลผ่านหุบเขา สองฝั่งเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนผ่านแก่งต่าง ๆ กว่า ๒๒ แก่ง ซึ่งมีระดับความยากง่ายอยู่ที่ระดับ ๓-๕ (ระดับ ๓ เป็นระดับปานกลาง ระดับ ๔ เป็นระดับยาก ระดับ ๕ เป็นระดับยากมาก) แก่งที่ใหญ่ที่สุดและยากที่สุด คือแก่งหลวง บางจุดของลำน้ำเป็นหาดทรายที่สามารถจอดแพเพื่อให้ลงเล่นน้ำ บางแห่งเป็นจุดปางช้างสำหรับขึ้นช้างต่อไปที่บ้านหาดไร่ ช่วงเวลาที่ปริมาณน้ำขึ้นสูงสุดคือ เดือนสิงหาคม และช่วงที่ปริมาณน้ำน้อยที่สุดคือ เดือนเมษายน ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการล่องแก่งน้ำว้า คือระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม
ติดต่อทัวร์ล่องน้ำว้า แจงแอนเจทัวร์ ๐ ๑๗๖๕ ๔๑๙๔, ๐ ๕๔๗๖ ๙๒๕๙

น้ำตกภูฟ้า ตั้งอยู่กลางป่าลึก ใกล้ชายแดนลาว ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.แม่จริม เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ และสูงที่สุดในจังหวัดน่าน มีทั้งหมด ๑๒ ชั้น ชั้นล่างสุดเป็นแ่อ่งน้ำใหญ่และลึก มีผาน้ำตกลาดชันไปเป็นขั้นบันได สามารถมองเห็นชั้น ๑ ถึงชั้น ๓ ได้ชัดเจน รวมความสูง ไม่ตำกว่า ๑๐๐ ม. ส่วนชั้นอื่นๆ ต้องปีนป่ายขึ้นไปทีละชั้น จึงจะสามารถเห็นได้ โดยเฉพาะชั้น ๕ ชั้น ๖ สายน้ำจะทิ้งตัวลงตามผาหินเป็นสองสาย ชั้น ๑๐ จะเป็นม่านน้ำลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามผาหินกว้าง และชั้น ๑๒ สายน้ำจะทิ้งตัวลงจากผาสูงอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
การเดินทาง : ต้องเดินเท้าเข้าไป ใช้ระยะเวลา ๔ วัน ๓ คืน หรือ ล่องเรือและเดินเท้าเข้าไปจะใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน ควรติดต่อผ่านทางบริษัทนำเที่ยวในจัีงหวัด หรือ ติดต่อกับอุทยานฯ : โทร. ๐๕๔-๗๐๑-๐๐๐

น้ำว้าตอนล่างอุทยานฯ แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
นำกิจกรรมที่น่าสนใจในอ.แม่จริม
๑. ปั่นจักรยานเสือภูเขา - เดินป่าลำน้ำแปง – ล่องแก่งลำน้ำว้า เริ่มที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่จริม (บ้านใหม่) บริเวณบ้านน้ำพางปั่นจักรยานไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๙ สู่บ้านร่มเกล้า ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง จากนั้นเดินเลียบลำน้ำแปงสู่ลำน้ำว้าบริเวณแก่งหลวง ใช้เวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง และล่องแพจากแก่งหลวงไปบ้านหาดไร่ ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง สามารถใช้เวลาภายใน ๑ วัน หรือจะพักค้างคืนในหมู่บ้านร่มเกล้า และเช้าวันรุ่งขึ้นเดินป่าตามลำน้ำแปง และล่องแก่งลำน้ำว้าในตอนบ่าย
๒. ขับรถชมวิว - เดินป่าเลียบลำน้ำแปง - ล่องแก่งลำน้ำว้า เริ่มที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่จริม (บ้านใหม่) บริเวณบ้านน้ำพาง นั่งรถชมทัศนียภาพตามทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๙ สู่บ้านร่มเกล้าใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง จากนั้นเดินเลียบลำน้ำแปงไปลำน้ำว้า บริเวณแก่งหลวง ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง จากนั้นล่องแพจากแก่งหลวงไปบ้านหาดไร่ ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง รวมใช้เวลาทั้งหมด ๗ ชั่วโมง
๓. เดินป่าบ้านน้ำพางสู่บ้านร่มเกล้า – เดินป่าเลียบลำน้ำแปง - ล่องแก่งลำน้ำว้า เริ่มที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่จริม (บ้านใหม่) บริเวณบ้านน้ำพาง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๙ สู่บ้านร่มเกล้า ระยะทาง ๓.๘ กิโลเมตร ใช้เวลา ๕ ชั่วโมง จากนั้นเดินเลียบลำน้ำแปงไปลำน้ำว้า บริเวณแก่งหลวง ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง จากนั้นล่องแพจากแก่งหลวงไปบ้านหาดไร่ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ใช้เวลาทั้งหมด ๑๑ ชั่วโมง เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลา ๒ วัน ๑ คืน
๔. ปีนเขาหน่อ - ดูภาพเขียนสี – ล่องแก่งลำน้ำว้า เริ่มที่บ้านน้ำปุ๊ ไปยังผาหน่อ จากนั้นเดินมาทางแก่งหลวง ใช้เวลาประมาณ ๘ ชั่วโมง แล้วล่องแก่งน้ำว้า ขึ้นที่บ้านหาดไร่ ๒ ชั่วโมง อาจใช้เวลา ๑ วัน หรือพักค้างคืนในป่าบริเวณบ้านห้วยหาดค้อม บริเวณเชิงผาหน่อ
ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อได้ที่ อุทยานแห่งชาติแม่จริม ๓๕ หมู่ ๕ บ้านห้วยทรายมูล ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จังหวัดน่าน ๕๕๑๗๐ โทร ๐ ๕๔๗๗ ๙๔๐๒-๓ E-mail: reserve@dnp.go.th